Lokaj  Reprezentantoj

Por bone plenumi sian taskon SEL uzas la sistemon de Lokaj Reprezentantoj kaj aliaj Perantoj. Por tio ni havas plurajn kialojn. Kvankam la principoj de Skoltado estas la samaj ĉie en la mondo, en la praktiko tamen estas multaj diferencoj inter la diversaj Naciaj Skolt(in)aj Asocioj. Ankaŭ la forteco kaj do la eblecoj de la diversaj landaj Esperanto-Asocioj. Por kiel eble plej multe utiligi la eblecojn en la diversaj landoj, ni elektis labori per interveno de niaj Lokaj Reprezentantoj, kiuj ja konas la enlandan situacion kaj eblecojn.

Ne necesas ke li/ŝi estu skolt(in)o aŭ skoltestr(in)o; se li/ŝi nur konas (aŭ informiĝas pri) la Skolt(in)a Movado en sia lando. Kvankam ni jam nenie atingis nian celon, nia idealo estas, ke SEL konsistu el sendependaj sekcioj (en la kadro de la Statutoj), kiuj mem elektas la LR. 

Pro la tre malsimilaj situacioj, ni malfacile povas priskribi la taskojn kaj devojn. Multe ankaŭ dependas de la eblecoj de la koncerna persono mem, ekz. dispono pri libera tempo, vojaĝ-eblecoj, skolta funkcio, laboro, familio ktp. Tial ni donas ĝeneralan priskribon de la tasko kaj poste mencios la minimumajn, ni diru “devigajn taskojn”.

Bazaj Principoj

Por la LR el tiuj principoj sekvas kelkaj minimumaj taskoj:

MinImumaj Taskoj

Depende de siaj eblecoj, LR povas fari multajn utilajn aferojn por SEL. Por doni al vi ideojn pri kiuj vi mem eble ne pensis, ni mencios kelkajn:

Aliaj Taskoj


James Rezende Piton

LR en  Brazilo

Hector CAMPOS GREZ

LR en Ĉilio (Curicó)

Adam Eng

LR en Malajzio

Zamenhof Skoltumas

Cristina BOLLINI 

LR en Italio (Busto Arsizio) 

NTAKIRUTIMANA  Nicodème 

LR en Burundo (Mbuye)

Victor PEREIRA ( Karakaso)

LR en Venezuelo

Jaroslav LIšKA 

Guido RICCI (Bruselo)

LR en Belgio

        Sergio Luiz CAMPOS           (Alto Paraíso de Goiás) 

LR en Brazilo

Jose Maria CAVALCANTE Filho (Fortalezo)

LR en Brazilo

JEN VIA LOKO!!!