FAQ: Skoltismo kaj Esperanto


Ĉi tiu informo aktualiĝas ĉiun monaton proksime de la 14an tago de ĉiu monato.

.

  1. Kio estas Esperanto?
  2. Ĉu Esperanto anstataŭigos la naciajn lingvojn?
  3. Kia rilato estas inter Esperanto kaj Skoltismo ?
  4. Kial Esperanto estas nomata "neutrala lingvo"?
  5. Kiu povas informi min pri Skolta Esperanto-Ligo?
    • La Landaj Reprezentantoj de SEL
  6. Esperanto similas al kio?

Kio estas Esperanto?

Esperanto estas facila lingvo por lerni, inventita de D-ro Ludoviko Lazaro Zamenhof, el Varsovio, Pollando, ĉirkaŭ la fino de la 19a Jarcento. Zamenhof vidis la bezonon por la popoloj el la mondo rompi la lingvajn barojn. Esperanto estas uzata kiel dua lingvo inter malsamaj lingvaj komunumoj.

Ĉu Esperanto anstataŭigos la naciajn lingvojn?

Ne. Ĝi estas nur plia lingvo inter popoloj aŭ personoj el malsamaj lingvaj komunumoj.

Kia rilatoj estas inter Skoltismo kaj Esperanto?

En la libro de B.P. "Skoltado por Knaboj", la fondinto de la skoltoj proponas Esperanton kiel "patrola sekreta lingvo" por la skoltoj. La unua paŝo por starigi Skoltan Esperanto-Ligon okazis en 1918, post la apero de broŝuro de Alexander William Thompson, kiu proponis ĝin. Ekde tiam SEL okazigis siajn proprajn internaciajn tendumadojn kaj seminariojn, kaj partoprenis en multaj naciaj kaj internaciaj Ĵamboreoj. Preskaŭ en ĉiu Monda Ĵamboreo de WOSM/WAGGGS, SEL starigas budon por propagandi nian ligon kaj Esperanton. Ni deziras same agi inter la aliaj mondaj asocioj WOIS kaj WFIS.

Kial Esperanto estas nomata "neŭtrala lingvo"?

Ĝi estas neŭtrala ĉar ĝi ne havas ian precizan politikan, kulturan aŭ etnan plafonojn : Ĉi tio oni ne eblas eldiri pri aliaj naciaj lingvoj, ĉar ĉiu ili havas ian religian, politikan, kulturan, komercan aŭ aliajn grundojn. La sola celo de Esperanto estas servi kiel ponto-lingvo inter la popoloj. Kompreneble, Esperanto havas sian propran "universalan" kulturon.

Kiu povas doni al mi pliajn informojn pri Skolta Esperanto-Ligo?

La Ĝenerala Sekretario de SEL estas:

S-ro Guido Ricci

La LANDAj Reprezentantoj / Perantoj de SEL

En multaj landoj SEL havas Landajn Reprezentantojn, Helpantojn aŭ Kontaktuloj kiuj reprezentas la Ligon en siaj landoj aŭ regionoj. La mapo de kie troveblas landaj reprezentantoj estas ĉi tie.

Kiel mi povas lerni Esperanton?

Aĉetu la manlibron de SEL "Ĵamborea Lingvo," de J.L. Hammer, kaj desegnita de lia filo, la fama nederlanda artisto Melle Hammer. ĝi akireblas de la Ĝenerala Sekretario. Eblas elŝuti pdf-formate ankaŭ de la paĝo de elŝuteblaj eldonaĵoj de SEL. En multaj landoj estas specialaj kursoj por skoltoj kaj skoltinoj; eble ekzistas manlibroj en via publika biblioteko kaj vi eĉ povas studi ĝin per rete, en via poŝtelefono kaj eĉ e-poŝto!

La plej famaj loko kie eblas lerni Esperanton en la reto, estas :

Pliaj informoj pri esperanto troveblas en:

Esperanto similas al kio?

Esperanto estas neŭtrala ponto-lingvo.

D-ro Zamenhof kreis Esperanton por helpi al internacia, intergenta komunikado. Bela, facila, Esperanto estas la racia solvo al la monda lingvo-problemo.

Skoltisma Terminaro:

Skoltino

Skolto

Lupido

Skoltestro

Tendaro

Estu Preta!

Interpensa Tago